آفرینش نابرابری: چگونه اجداد ما زمینه ظهور سلطنت، برده داری و امپراطوری را فراهم کردند

کد شناسه :727409
آفرینش نابرابری: چگونه اجداد ما زمینه ظهور سلطنت، برده داری و امپراطوری را فراهم کردند
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر