مهماني خداوند (مهبانگ معنوي ماه رمضان)

کد شناسه :721482
مهماني خداوند (مهبانگ معنوي ماه رمضان)

در هر يك از گفتارهاي اين اثر، كاربردي ترين مباحث تفسيري، قرآن شناختي، حديثي، نقل سخن بزرگان دين و دانش و سپس اشعار مناسب از مثنوي، غزليات شمس و دفتر اشعار ديگر بزرگان حكمت و ادب روشني بخش دل و ديده صاحبدلان است كه ارتباط تام و تمام با هر گفتار يا جستار دارد. نكته قابل توجه اينكه: در هر مبحثي نگرشي عرفاني نيز پرتوافكن است آن نيز نه بحث هاي صوفيانه قلندرانه بلكه لب لب عرفان شريعتي و همه آكنده از معارف معنوي به ويژه عرفان و معارف ولايي است...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر