زيست جنبش (اين جنبش يك جنبش نيست)(دانش سياسي)

کد شناسه :721373
زيست جنبش (اين جنبش يك جنبش نيست)(دانش سياسي)

تاريخ، تئاتر مواجهه قدرت و مقاومت است. قدرت، بازيگر اصلي اين تئاتر لست. قدرتي كه گاه از طريق تبعيت از فرامين حاكم و متون مقدس و پذيرش بي چون و چراي اراده حاكم، ذخييره شدن توده ها در تاريكي و خاموشي خويش به شكوه و جلال قدرت حاكم، گاه ديگر، از رهگذر شكل دادن به ي جامعه ي انضباطي كه در آن با وجود دموكراسي و آزدي، سازمان و موسسات شكل مي گيرند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر