صدایی که شنیده نشد ( نگرش های اجتماعی ـ فرهنگی و توسعه ی نامتوازن در ایران " گزارشی از یافته های طرح " آینده نگری " )

کد شناسه :716083
صدایی که شنیده نشد ( نگرش های اجتماعی ـ فرهنگی و توسعه ی نامتوازن در ایران " گزارشی از یافته های طرح " آینده نگری " )
درخواست شما بیشتر از موجودی است
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر