بهانه ها را بی خانمان کنید ! : چگونه اندیشه هایی زیان بار و بلندمدت را تغییر دهیم که برای ما به عادت تبدیل شده اند

کد شناسه :713091
بهانه ها را بی خانمان کنید ! : چگونه اندیشه هایی زیان بار و بلندمدت را تغییر دهیم که برای ما به عادت تبدیل شده اند
درخواست شما بیشتر از موجودی است
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر