مبارزه ی طبقاتی و نبرد برای حقوق سیاهان : آنچه کارگران در ایالات متحده از بلشویک ها آموختند

کد شناسه :713021
مبارزه ی طبقاتی و نبرد برای حقوق سیاهان : آنچه کارگران در ایالات متحده از بلشویک ها آموختند
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر