هنر شناخت مردم(چگونه می توان دیگران را سریع ارزیابی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت)

کد شناسه :708764
هنر شناخت مردم(چگونه می توان دیگران را سریع ارزیابی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت)
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر