از كف دستانم مرغان عجب رويند (بررسي شعر اكنون فارسي با نگاهي تطبيقي به شعر جهان)

کد شناسه :707274
از كف دستانم مرغان عجب رويند (بررسي شعر اكنون فارسي با نگاهي تطبيقي به شعر جهان)
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر