ترکان: تاریخ، زبان، ادبیات (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 16)

کد شناسه :127280
ترکان: تاریخ، زبان، ادبیات (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 16)
موجود نیست

شانزدهمین شماره از دانش‌نامة جهان اسلام، به تاریخ، زبان و ادبیات ترکان اختصاص دارد. کتاب متشکل از سه بخش اصلی است. در بخش اول، «ترک»، به عنوان نام مشترک گروه‌های قومی ترک‌زبان، مطرح و معنی و منشا این نام بررسی می‌شود. هم‌چنین خاستگاه معتقدات این گروه‌ها، گسترش اسلام در میان آن‌ها و حکومت‌های ترک‌های مسلمان معرفی می‌شود. موضوع بخش‌های دو و سه، به ترتیب، زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی، پیش و پس از اسلام، نیز دورة معاصر، اختصاص دارد و زبان و ادبیات «چغتایی» به عنوان یکی از شاخه‌های زبان ترکی، مورد بررسی می‌شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر