تنوع تجربه دینی

کد شناسه :124621
تنوع تجربه دینی
موجود نیست

ویلیام جیمز در این کتاب با روشی تجربی و با رجوع به منابع و مستندات فراوان، نحوة مواجهة انسان را با امر دینی کنکاش می کند و ضمن ارائه تعریفی خاص از دین به نمودها و جلوه‌های حیات دینی در صاحبان تجربة دینی و مؤمنان در ادیان مختلف می‌پردازد. نگاهی به فصل‌های کتاب: ـ دین و عصب‌شناسی؛ ـ تحدید موضوع؛ ـ واقعیت عالم غیب؛ ـ دین و سالم‌اندیشی؛ ـ روح بیمار؛ ـ خویشتن دوگانه و فرایند اعتقاد آن؛ ـ ‌ایمان‌آوری؛ ـ پارسایی؛ ـ عرفان؛ ـ فلسفه؛ ـ ‌ویژگی‌های دیگر و نتیجه‌گیری.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر