تاریخ کامل ایران: از پیشدادیان تا پهلویان ـ 2 جلد

کد شناسه :124385
تاریخ کامل ایران: از پیشدادیان تا پهلویان ـ 2 جلد
موجود نیست

نگاهی اجمالی به فهرست مطالب کتاب: 1ـ دورة پیش از تدوین تاریخ پیشدادیان؛ 2ـ تمدن جهانی هخامنشیان؛ 3ـ توسعه متصرفات کشور شاهنشاهی ایران به وسیلة داریوش؛ 4ـ لشکرکشی خشایار شاه به یونان؛ 5ـ تسخیر تخت‌جمشید و آتش زدن آن به وسیلة اسکندر؛ 6ـ‌دورة سلوکیان؛ 7ـ پانصد سال حکومت اشکانیان در جهان؛ 8ـ اردشیر پاپکان بنیان‌گذار حکومت دینی ساسانیان؛ 9ـ آغاز حملة اعراب به ایران؛ 10ـ دورة تجدید حیات و استقلال ایران؛ 11ـ دورة شکوهمند صفویه؛ 12ـ دورة پهلوی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر