راهنماي آموزگار تازه ‌كار براي نيازهاي آموزشي خاص

کد شناسه :123977
راهنماي آموزگار تازه ‌كار براي نيازهاي آموزشي خاص

ويژگي‌هاي كليدي كتاب شامل: توضيحات مختصر در مورد انواع چالش‌هاي موجود در كلاس درس كه براي اطمينان از يادگيري مؤثر همة دانش‌آموزان با آنها مواجه خواهيد شد. تشريح تعدادي از مسئوليت‌هاي قانوني آموزگاران در ارتباط با تأمين نيازهاي خاص. مروري بر چهار زمينة گسترده از نيازهاي عنوان شده در كد اجرايي نيازهاي آموزشي خاص (DFES, 2001) شامل راهبردهاي مناسب براي هر يك. بحثي در مورد بررسي و برنامه‌ريزي، شامل ديدگاه‌هاي دانش‌آموز، هم‌سالان و خانواده. تأكيد و توجه بر مشكلات در زمينة حساب و خواندن شامل راهبردهاي مداخله‌اي مؤثر. پويش مشكلات و مباحث رفتاري و راهبردهاي كاربردي. ديدگاهي در مورد كاربرد ICT براي حمايت از يادگيري و موفقيت دانش‌آموزان. منابعي براي توصيه و حمايت تخصصي بيشتر. راهنماي آموزگار تازه‌كار براي نيازهاي آموزشي خاص كمك و راهنمايي لازم براي معلمان در طول و پس از دوران آموزش آنان را ارائه مي‌كند. فهرست كتاب شامل عناويل ذيل مي‌باشد: بخش 1 ـ نيازهاي آموزشي خاص: سياست و مفاد؛ بخش 2 ـ روش‌هاي بررسي، برنامه‌ريزي، تدريس و يادگيري؛ بخش ـ كمك به نيازهاي خاص آموزشي.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر