رمانس (مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری)

کد شناسه :123376
رمانس (مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری)
موجود نیست

در ترجمه حاضر ابتدا ((تعریف و تاریخچه رمانس)) ذکر گردیده و طی آن ویژگی‌ها و تحول تاریخی رمانس، رابطه خواننده با رمانس، و وجه تمایز رمانس و رمان بازگو شده، همچنین نکاتی در رد رمانس مطرح می‌گردد .در بخش دیگر کتاب، شرحی از ((رمانس قرون وسطی تا دوره رنسانس)) به دست داده می‌شود .((از سروانتس تا رمان گوتیک :(رمانس و طلوع رمان))) عنوان دیگری است که در آن آغاز، گسترش و زوال رمانس تا احیای سبک گوتیک، بررسی می‌شود .مقوله ((رمانتیسم و رمانس پسا رمانتیک)) آخرین مبحث کتاب است که نگارنده ضمن ارتباط رمانس و رمانتیسم، همچنین پیوند رمانس و اشعار رمانتیک، نکاتی در باب ((رئالیسم و رمانس)) و نزدیکی این دو مطرح می‌سازد .((کتاب‌شناسی گزیده))، ((واژه‌نامه))، و ((نمایه)) در انتهای کتاب به چاپ رسیده است .در بخشی از ((نتیجه)) نگارنده در باب رمانس خاطر نشان می‌کند :((از آن جا که رمانس شیفته آرمان است، همواره دارای عنصر پیشگویی است .جهان را به شکل تصویری از اشتیاق باز می‌آفریند با این همه در حال حاضر این گونه ادبیات پیشگویانه گرایش دارند تا به تصویرهایی از دلهره تبدیل شوند .کاربرد رمانس در عصر ما شاید در نجات و رهایی خلاصه شود و نه در آرزوی برآوری)) (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر