رمانس (مجموعه‌ي مكتب‌ها، سبك‌ها و اصطلاح‌هاي ادبي و هنري)

کد شناسه :123376
رمانس (مجموعه‌ي مكتب‌ها، سبك‌ها و اصطلاح‌هاي ادبي و هنري)

در ترجمه حاضر ابتدا ((تعريف و تاريخچه رمانس)) ذكر گرديده و طي آن ويژگي‌ها و تحول تاريخي رمانس، رابطه خواننده با رمانس، و وجه تمايز رمانس و رمان بازگو شده، همچنين نكاتي در رد رمانس مطرح مي‌گردد .در بخش ديگر كتاب، شرحي از ((رمانس قرون وسطي تا دوره رنسانس)) به دست داده مي‌شود .((از سروانتس تا رمان گوتيك :(رمانس و طلوع رمان))) عنوان ديگري است كه در آن آغاز، گسترش و زوال رمانس تا احياي سبك گوتيك، بررسي مي‌شود .مقوله ((رمانتيسم و رمانس پسا رمانتيك)) آخرين مبحث كتاب است كه نگارنده ضمن ارتباط رمانس و رمانتيسم، همچنين پيوند رمانس و اشعار رمانتيك، نكاتي در باب ((رئاليسم و رمانس)) و نزديكي اين دو مطرح مي‌سازد .((كتاب‌شناسي گزيده))، ((واژه‌نامه))، و ((نمايه)) در انتهاي كتاب به چاپ رسيده است .در بخشي از ((نتيجه)) نگارنده در باب رمانس خاطر نشان مي‌كند :((از آن جا كه رمانس شيفته آرمان است، همواره داراي عنصر پيشگويي است .جهان را به شكل تصويري از اشتياق باز مي‌آفريند با اين همه در حال حاضر اين گونه ادبيات پيشگويانه گرايش دارند تا به تصويرهايي از دلهره تبديل شوند .كاربرد رمانس در عصر ما شايد در نجات و رهايي خلاصه شود و نه در آرزوي برآوري)) (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر