اصول و روش نگارش دانشگاهی

کد شناسه :123358
اصول و روش نگارش دانشگاهی
موجود نیست

این کتاب در 6 بخش و 28 فصل گردآوری شده است. بخش اوّل: ساختمان جمله و پاراگراف؛ بخش دوّم: الگوهای ساختاری پاراگراف؛ بخش سوّم: وحدت موضوعی پاراگراف؛ بخش چهارم: عوامل انسجام متن؛ بخش پنجم: روش‌های پیچیده‌تر بسط پاراگراف؛ بخش ششم: مقاله‌های پنج پاراگرافی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر