تاريخ بيداري ايرانيان - 2 جلد

کد شناسه :122527
تاريخ بيداري ايرانيان - 2 جلد

كتاب ((تاريخ بيداري ايرانيان)) يكي از منابع مهم درباره تاريخ مشروطيت ايران است كه بخش‌هاي چاپ شده آن در دو مجلد شامل مشاهدات و شنيده‌هاي مولف از تاريخ سه‌شنبه دوم ذيحجه 1322ه .ق تا شنبه 13 رجب 1327ه.ق است .ناظم‌الاسلام كرماني ( 1280ه.ق / 1242ش ـ 1337ه.ق / 1297ه.ش)، نگارنده كتاب از طرفداران سيدمحمد طباطبايي و رجال مشروطه‌خواه بوده كه در بسياري از محافل و مجامع آن ايام حضور داشته و آنچه كه مي‌ديد يا مي‌شنيد در كتاب خود ثبت مي‌نمود، مجلد اول اين اثر تاريخي شامل مقدمه و جلدهاي اول تا سوم است كه مطالب آن بدين قرار است :در بيان واقعه رژي، احوالات ميرزا رضا كرماني، تشكيل انجمن مخفي، شروع به انقلاب :واقعه كرمان در سال 1323، عمارت بانك يا مدرسه چال، واقعه مسجد شاه يا هجرت صغري، انجمن مخفي دوم، مهاجرت كبري، بازگشت مهاجرين از قم، فهرست وقايع سلطنت مظفرالدين شاه و حوادث ديگر .كتاب با عكس‌هايي از رجال و حوادث تاريخي مورد نظر همراه است. مجلد دوم ((تاريخ بيداري ايرانيان))، شامل جلد چهارم و پنجم است كه بخش‌هايي از مطالب آن بدين قرار است :قرارداد وام روس و انگليس، متن قانون اساسي، فوت مظفرالدين شاه، تاج‌گذاري محمدعلي شاه، مجلس را به توپ بستند، آخرين كلمات صوراسرافيل و ملك‌المتكلمين، تفصيل مرگ سيدجمال واعظ، خبرهاي رشت و تبريز، مقاله نداي آذربايجان از نسيم شمال، قتل‌هاي پراكنده، تهران در انتظار ورود مجاهدان، فتح تهران، شرح مراسم به دار زدن شهيد شيخ فضل‌الله نوري و حوادث ديگر. صفحات پاياني به ضمايم و متن چند تلگراف اختصاص دارد .كتاب با تصاويري از رجال و وقايع تاريخي مورد بحث همراه است. (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر