غرب‌شناسي: كارنامه منابع پيرامون غرب

کد شناسه :122458
غرب‌شناسي: كارنامه منابع پيرامون غرب

اين كتاب طرح كلان و جامع منبع‌شناسي فرهنگ و تمدن غرب است كه ارايه اطلاعات كتاب‌شناختي تأليفات، تحقيقات و نگاشته‌هاي مربوط به كليت تمدن و انديشه غربي را هدف گرفته است. بيش از دو هزار و پانصد منبع و پژوهش نوشتاري (كتاب، مقاله، پايان‌نامه و...) در بيش از پنچاه محوركلي، در مجموعه حاضر معرفي شده است. كليات غرب‌شناسي، تاريخ و انديشه غربي، تاريخ تمدن غربي، مدرنيته، استعمار غربي، تهاجم فرهنگي، جهاني شدن، مباني سرمايه‌داري غرب، اومانيسم، پلوراليسم، فمنيسم، پست مدرنيسم، بحران معنوي، رسانه‌هاي غربي، عقلانيت مدرن، مدرنيسم ادبي، هنر مدرن، و پيش‌بيني آيندة غرب، شماري از محورهاي پيش‌گفته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر