دیپلماسی فرهنگی

کد شناسه :122364
دیپلماسی فرهنگی

مفروض اصلی کتاب دیپلماسی فرهنگی بر این پایه قرار دارد که از میان عناصر و مولفه‌های موثر در سیاست خارجی کشورها (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی)‌هیچ‌کدام به اندازه عامل فرهنگی پایدارتر و تأثیرگذارتر از دیپلماسی فرهنگی نیست. بطور کلی این کتاب در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی (دیپلماسی فرهنگی)؛ فصل دوم: دیپلماسی فرهنگی، جهانی شدن (نظریه و رویکردها)؛ فصل سوم: نهادهای فرهنگی بین‌الملل و مناسبات فرهنگی؛ فصل چهارم: مدیریت فرهنگی در حوزه دیپلماسی فرهنگی؛ فصل پنجم: مدلی برای دیپلماسی فرهنگی و راهبردها.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر