مبانی سبک ‌شناسی

کد شناسه :122040
مبانی سبک ‌شناسی
موجود نیست

این کتاب مفهوم‌های اساسی و اصطلاح‌های مهم حوزه‌های مختلف سبک‌شناسی را به زبانی ساده و با تحلیل نمونه‌های متعدد منظوم و منثور معرفی می‌کند و همچنین قطعه‌هایی را از جستارها و کتابهای کلاسیک در زمینه سبک‌شناسی نقل می‌کند و هر یک از آنها را شرح می‌دهد. یکی از مزیت‌های این کتاب نسبت به منبع‌های موجود، در زبان فارسی، اشاره به شیوه‌های نوین بررسی سبک ـ مانند سبک‌شناسی ادبیات داستانی، سبک‌شناسی فمنیستی، گفتمان‌کاوی سنجشگرانه، و غیره و به کاربرد آنها در تحلیل متن‌های گوناگون ادبی و غیرادبی است. فصل‌های کتاب به شرح ذیل می‌باشد: 1ـ مفهوم سبک؛ 2ـ سبک در ادبیات؛ 3ـ متن و گفتمان؛ 4ـ چشم‌اندازهایی به معنا؛ 5ـ زبان بازنمود ادبی؛ 6ـ چشم‌اندازهایی به تفسیر ادبی؛ 7ـ سبک‌شناسی و چشم‌اندازهای ایدئولوژیک.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر