مطبوعات در جهان اسلام ـ جلد1: ایران و افغانستان(مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 25)

کد شناسه :121961
مطبوعات در جهان اسلام ـ جلد1: ایران و افغانستان(مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 25)

خارجی‌ها در ظهور روزنامه‌نگاری و هدایت نشریات در کشورهای اسلامی سهم درخور توجهی داشتند، اما از حدود 1276 هـ ق/ 1860 م دورة تازه‌ای در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری کشورهای اسلامی آغاز شد. به طوری که می‌توان تاریخ مطبوعات آنها را جداگانه و با توجه به زبان نشریه، گزارش کرد. در کتاب حاضر، نخست خلاصه‌ای از نخستین اقدامات برای تاسیس نشریه در جهان اسلام مطرح شده است. در بخش دوم، تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران بررسی شده که از آغاز تا انقلاب اسلامی را دربرمی‌گیرد و شامل دوره‌های آغاز تا مشروطه، مشروطه تا کودتای اسفند 1299، از کودتای 1299 ش تا پایان حکومت پهلوی اول و دورة پهلوی دوم است. بررسی جراید محلی به ترتیب سابقة نشر جراید در هر منطقه و نیز اطلاعات جراید محلی پس از انقلاب اسلامی از دیگر مباحث مطرح‌شده در این بخش است. بخش آخر کتاب نیز به مطبوعات در افغانستان اختصاص دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر