تجارت در جهان اسلام (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 19)

کد شناسه :121360
تجارت در جهان اسلام (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 19)

مجموعة «کتابخانة دانشنامة جهان اسلام»، منتخبی از مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های گوناگون است که شکل دایره‌المعارفی آنها برای درج در «دانشنامة جهان اسلام» تهیه می‌شود. جلد نوزدهم از این مجموعه با عنوان «تجارت در جهان اسلام»، شامل سه بخش است. بخش نخست، به واژه‌شناسی تجارت و بررسی این اصطلاح در قرآن، حدیث و فقه اختصاص دارد. بخش دوم دربارة تاریخ تجارت در جهان اسلام است و در بخش پایانی، در پنج فصل، تجارت در ایران از دورة پیش از اسلام تا دورة معاصر بررسی شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر