جهانی‌شدن و فرهنگ

کد شناسه :121333
جهانی‌شدن و فرهنگ
موجود نیست

«جهانی شدن» از جمله مفاهیمی است که در طول چند دهة گذشته به مجموعة واژگان مفاهیم علوم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی افزوده شده است. این مفهوم به دلیل تازگی و گستردگی از ابهام معنایی برخوردار است. با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده و ارتباط این ابعاد با فرآیند تعلیم و تربیت، مسلما جهانی شدن بر فرایند تعلیم و تربیت تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین نگارندگان در کتاب حاضر با موضوع جهانی شدن و ارتباط آن با فرهنگ، ابعاد مختلف این مسئله را در پنج فصل تحت این عناوین بررسی کرده‌اند. مبانی نظری جهانی شدن، مبانی نظری فرهنگ، جهانی شدن از دیدگاه اسلام، جهانی شدن و فرهنگ، و نتیجه‌گیری و پیشنهاد . (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر