ابن‌خلدون و دنياي معاصر: مجموعه مقالات همايش بزرگداشت ابن‌خلدون

کد شناسه :120866
ابن‌خلدون و دنياي معاصر: مجموعه مقالات همايش بزرگداشت ابن‌خلدون

«ابن خلدون» نخستين كسي است كه علمي را كه امروز جامعه‌شناسي خوانده مي‌شود، با عنوان علم عمران در نوشته‌هاي ارزشمند خود به كار برد. آثار او مانند ديگر علوم رشد يافته در تمدن اسلامي، از قرن چهارده ميلادي به لاتين ترجمه شد و در اروپا نشر يافت و از قرن نوزدهم ميلادي، انديشمنداني به تدوين علم جامعه‌شناسي پرداختند و اغلب گزاره‌ها را كه ابن خلدون وضع كرده بود، در دانش خود به كار گرفتند. باديه‌نشيني و شهرنشيني به جامعه‌شناسي ايلات و عشاير، روستايي و شهري تبديل شد و بحث دربارة عصبيت خويشاوندي و عصبيت ديني، تحت عنوان مشروعيت حاكميت، به انواع تازه‌اي از مشروعيت انجاميد. مجموعة حاضر كه به قلم گروهي از استادان و صاحب‌نظران علوم اجتماعي، تاريخ، فلسفه و علوم سياسي فراهم آمده، بازخواني انديشه‌هاي اين انديشمند مسلمان در قالب گزاره‌هاي علمي و اجتماعي دنياي معاصر است. عنوان برخي از مقالات عبارت‌اند از: مفهوم نسل از ديدگاه ابن خلدون/ صادق آيينه‌وند؛ جايگاه تحولات نسلي در انديشة ابن خلدون/ تقي آزاد ارملي؛ ابن خلدون؛ سنت و تجدد در تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري/ داريوش رحمانيان؛ و ميراث ابن خلدون و مشكل ناكارآمدي علوم اجتماعي در ايران/ جواد افشاركهن. (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر