حکمت الهی عام و خاص (فلسفه و کلام 60)

کد شناسه :120779
حکمت الهی عام و خاص (فلسفه و کلام 60)
موجود نیست

این کتاب تقسیم می‌شود به چهار تعلیم و یک خاتمه. تعلیم اول در فلسفه اعلی که الهی اعم و علم کلی و امور عامه معروف است و این تعلیم، مشتمل بر یک مقدمه و هفت فصل و دو تذکره است. تعلیم ثانی در جواهر و اعراض و این تعلیم مشتمل بر چهار فصل و یک تبصره است. تعلیم سوم در الهیات خاص و در آن چهار فصل و یک خاتمه است. تعلیم چهارم شرح رساله حکیم فارابی است که مشتمل است بر شصت و شش فصل و یک ضمیمه در روانشناسی و یک خاتمه در علم منطق.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر