منشأ آگاهی: در فروپاشی ذهن دوساحتی

کد شناسه :120755
منشأ آگاهی: در فروپاشی ذهن دوساحتی
موجود نیست

آگاهی دنیایی است استعاری که ما با استعارة رفتار در جهان فیزیکی آن را در حدود سه هزار سال پیش به وجود آورده‌ایم. پیش از ظهور آگاهی، صداها که آغازگر اعمال بودند، مرجعیتی بی‌چون و چرا داشتند ولی پس از آن و قطع شدن صدای خدایان، جستجوی مرجعیت به مسئله‌ای مبرم بدل شد که در فالگیری، طالع‌بینی، غیبگویی، علم و غیره تجلی یافته است. کتاب حاضر در سه بخش، ذهن انسان، گواه تاریخ و بقایای ذهن دوساحتی در جهان مدرن به مسئله آگاهی می‌پردازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر