روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی

کد شناسه :120721
روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی
موجود نیست

فصل یکم به بررسی خصایص علوم اجتماعی تطبیقی خصوصاً مورد محور که آن را به بستر مناسبی برای آزمودن مقولات روش‌شناختی بنیادین تبدیل می‌کند، می‌پردازد. فصل دوم، از طریق بحث درباره علّیت چند‌گانه ترکیبی به مسئله پیچدگی و مشکلات روش‌شناختی خاصی که این نوع علیت ایجاد می‌کند، می‌پردازد. فصل سوم، بر بررسی رویکرد مورد محور متمرکز می‌شود. رویکرد متغییر محور، و کانون، بحث فصل چهارم، راهبرد پژوهشی غالب علوم اجتماعی است. فصل پنجم این تلاش‌ها را تحلیل می‌کند: کتاب انقلاب دهقانی، کتاب گذر از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، و اعتصاب در فرانسه. فصل ششم ویژگی‌های بنیادین جبر بولی (نظام بولی، جمع بولی، ضرب بولی و نظریه‌ی مجموعه) و سپس اصول اولیه جبر بولی را که برای تقلیل منطقی جداول ارزش به کار گرفته می‌شود معرفی می‌کند. مندرجات فصل هفتم مبتنی بر فصل ششم و هدف از آن معرفی روش‌های پیشرفته‌ی تحلیلی بولی است. فصل هشتم گونه‌هایی از تحلیل کیفی بولی را ارائه می‌کند. فصل نهم با خلاصه کردن استدلال‌های اصلی کتاب و سپس تأکید بر قوت‌های تکنیک‌های بولی برای مقایسه کیفی، کتاب را به پایان می‌برد. همچنین در این فصل درباره تأثیر کاربرد تکنیک‌های بولی بر کل فرایند پژوهش نیز بحث می‌شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر