مفاهیم و مدلهای عملیاتی پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بهادار

کد شناسه :120602
مفاهیم و مدلهای عملیاتی پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بهادار

این کتاب در 10 فصل تهیه شده است. فصل اول به تعریف انواع اوراق بهادار می‌پردازد فصل دوم به بررسی اجمالی فرایند انتشار پرداخته شده و در فصل سوم مشارکت‌کنندگان در فرایند انتشار را توضیح می‌دهد. فصل چهارم و پنجم براین اساس که قبل از هر اقدامی ناشر اوراق بهادار باید مجوز انتشار خود را از نهادهای نظارتی بگیرد و به بررسی چگونگی تهیه اسناد و مدارک لازم در این زمینه می‌پردازد. فصل ششم و هفتم قیمت‌گذاری و بازاریابی اوراق بهادار را موضوع خود قرار داده‌اند. در فصل هشتم بحث روشهای عرضه، به صورت روش حراج یا ثبت سفارش دفتری مورد بررسی قرار گرفته و در فصل نهم به بحث بازارگردانی اوراق بهادار پرداخته شده است. در نهایت فصل دهم با عنوان الگوها و مدلهای انتشار اوراق بهادار در ایران، چارچوب‌های قانونی موجود در کشور را مبنای تهیه مدل‌های انتشار انواع اوراق بهادار رایج در کشور قرار داده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر