مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی

کد شناسه :120506
مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی

این کتاب با محور روش تحقیق در علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد نگاشته شده است. در این کتاب ابتدا مروری بر ویژگی‌های علم و نحوة شناخت آن شده است، سپس به بیان برخی مفاهیم رایج در روش‌های علمی نظیر تئوری و مدل پرداخته شده است. در ادامة عناصر اولیه و اساسی تحقیق نظیر مشکلات، متغیرها، فرضیه‌ها، سؤالات، منابع، اندازه‌گیری و سایر موارد، مورد بحث قرار گرفته‌‌اند. در ادامه مباحث برخی نکات کلیدی و اساسی در ارائه طرح پیشنهادی برای مؤسسات و سازمان‌ها و نحوه ارزیابی گزارش‌های تحقیقاتی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر این کتاب مراحل تدوین یک مقالة علمی شامل اقدامات اولیه، جمع‌آوری اطلاعات، نگارش متن اصلی مقاله، کنترل و ویرایش نهایی آن مورد بحث قرار گرفته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر