کسوف خداوند: مطالعاتی در باب رابطه دین و فلسفه

کد شناسه :120434
کسوف خداوند: مطالعاتی در باب رابطه دین و فلسفه
موجود نیست

مقام بوبر به عنوان نویسنده و محقق و متفکر چنان بلند است که درباره او گفته‌اند: «چنان کسی است که عمق جوهر حیات را تجربه کرده است... او نه فقط متعلق به یک نسل و گروه که متعلق به بشریت در حال احیا است». فصلهای این کتاب چنین عناوینی دارند: دین و واقعیت، دین و فلسفه، عشق الهی و ایده الوهیت، دین و تفکر مدرن، دین و اخلاق، خدا و روح انسان....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر