چرا باید کلاسیک‌ها را خواند

کد شناسه :120331
چرا باید کلاسیک‌ها را خواند
موجود نیست

مجموعة مقالات این کتاب دورة تاریخی مهمی را، از قرن 4 پ.م. تا قرن 20 م در بر می‌گیرد. در این سیر تاریخی، از گزنفون باستانی و نظامی گنجوی به ژرژپرک معاصر می‌رسد، بی‌‌آنکه نیازی به رعایت توالی و نظم خوانش احساس کنید. این کتاب اثری است کلیدی برای درک ایتالوکالوینو و از آن مهمتر برای فهم تمامی نویسندگان مدرن و پسامدرن، از این‌رو مطالعة این کتاب دریچه‌های نغزی از فرهنگ و ادبیات جهانی را به روی خوانندة فارسی زبان می‌گشاید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر