معمار سرنوشت خود باشید (9 اصل معنوی برای دستیابی به خواسته‌ها و آرزوها)

کد شناسه :120310
معمار سرنوشت خود باشید (9 اصل معنوی برای دستیابی به خواسته‌ها و آرزوها)

شما در درونتان این توانایی را دارید که همه آنچه تاکنون خواهانش بوده‌اید، به سوی خود جذب کنید .این امر موضوع اصلی کتاب حاضر است که نویسنده طی 9فصل، 9اصل معنوی را برای دست‌یابی به خواسته‌ها و آرزوها و آرامش درونی مطرح می‌کند .وی تاکید می‌نماید اگر خوانندگان، این اصول را درک کنند و با جدیت آن را به کارگیرند می‌توانند آنچه در ذهن مجسم می‌سازند به دست آورند . اصول مورد آموزش در کتاب بدین شرح است1 :ـ آگاه شدن از والاترین بخش وجود خویش، 2ـ ایمان به خویشتن، ایمان به عقل و خردی است که شما را آفرید، 3ـ شما موجودی زنده در محیط نیستید، شما جزء لاینفک و جدای ناپذیر محیط هستید، 4ـ شما می‌توانید خواسته‌هایتان را به سوی خود جذب کنید، 5ـ اهمیت احساس شایستگی و استحقاق برای جذب خواسته‌ها، 6ـ اتصال به منبع الهی با عشق بی قید و شرط، 7ـ مراقبه با صدای خلقت، 8ـ به عاقبت کار و چگونگی تجلی خواسته‌هایتان بی توجه باشید، 9ـ واکنش به تجلی خواسته‌های خویش با قدردانی و بخشندگی .در پایان کتاب چکیده 9اصل آمده است (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر