ژئوپلیتیک تاریخی ایران (از ایران چه می دانم 87 )

کد شناسه :120169
ژئوپلیتیک تاریخی ایران (از ایران چه می دانم 87 )
موجود نیست

سرزمین ایران به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی و هم‌چنین با سابقة تمدنی و فرهنگی چندهزار ساله، همواره در مسیر تاریخ بوده است، چرا که اساسا ژئوپلیتیک و شیوه‌های استراتژیک از عوامل تحولات تاریخی هستند. هدف ژئوپلیتیک در تقاطع زمانی مختلف در تکامل تاریخ و دیپلماسی یک سرزمین است. ژئوپلیتیک از دو واژة «ژئو» به معنی «زمین» و «پلیتیک» به معنای سیاست تشکیل شده است و برایش معادل‌هایی همچون «سیاست جغرافیایی»، «جغرافیا ـ سیاست‌شناسی»، «جغرافیا ـ سیاسی»، «جغرافیا ـ سیاست» و «طلسم سیاست جغرافیایی»، آورده‌اند. نگارنده در کتاب حاضر در پی آن است که پویایی‌ها، پیدایش‌ها و صورت‌بندی‌های تاریخ و ژئوپلیتیک ایران را به موازات یک‌دیگر و در کنش متقابل بررسی کند (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر