زمان و سرمديت (جستاري در فلسفه دين)

کد شناسه :120147
زمان و سرمديت (جستاري در فلسفه دين)

كتاب زمان و سرمديت نوشته والتر تونس استيس، در ميان آثار خود وي و هم در مجموعة آثار حوزه فلسفه دين، يكي از عميق‌ترين و در عين‌حال، ناشناخته‌ترين و مجهول‌القدرترين آثار است. مولف، در اين كتاب به دشوارترين مسئله فلسفه دين يعني مسئله ناسازگاري دعاوي ديني، و به خصوص دعاوي ديني راجع به خدا، با يافته‌هاي عقل آدمي عطف توجه مي كند. وي از سويي نمي‌تواند اين ناسازگاري را نپذيرد؛ از سوي ديگر، نمي‌تواند به يافته‌هاي عقل بي‌اعتنايي ورزد و آنها را به هيچ انگارد، و باز از سوي سوم، نمي‌تواند دعاوي ديني را نيز، به صرف معارفه با احكام عقل، تخطئه و طرد و نفي كند. از اين‌رو، در طي فصول كتاب جاي‌‌جاي هم آراء كساني را رد مي‌كند، كه تعارض دين و عقل را قبول ندارند، هم آراء كساني را كه به ذمّ و تحقير عقل پرداخته‌اند، و هم آراء كساني را كه همان ذمّ و تحقير را متوجه دين كرده‌اند؛ والحق، در مقام اين سه دسته ژرف‌نگري و تيزبيني، قدرت تفكر، و انصاف علمي را به حد كمال رسانده است. آنگاه، او مانده است و دو اثر مطلوب كه با هم ناسازگارند و خود وي، در عين حال، به هر دو دل بسته است و جانب هر دو را عزيز مي‌دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر