نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران (نفت و توسعه‌ي اقتصادي)

کد شناسه :120103
نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران (نفت و توسعه‌ي اقتصادي)

مقاله‌هاي اين كتاب در سه بخش متمايز تدوين شده است. دو مقاله بخش نخست به ويژگي‌هاي جامعه ايراني در طول تاريخ و مقايسه‌ي آن با جامعه غربي مي‌پردازند و مي‌كوشند تفاوت‌‌هاي ديرپاي اين دو را بنمايانند و ساختار جامعه ايراني را با الگويي نشان مي‌دهند كه جامعه‌ي كم‌آب و پراكنده نام گرفته است. در بخش دوم: اشاره‌هايي به تاريخچه‌ي تكوين نظريات توسعه در اقتصاد سياسي شده و اين نظريات براساس تجربه‌هاي تاريخي و علمي كشورهاي مختلف ارزيابي شده‌اند. آنگاه مسائل علمي و نظري توسعه‌ي اقتصادي كشورهاي صادركننده‌ي نفت بررسي و وابستگي‌هاي متقابل اين اقتصادها با بقيه جهات تحليل شده است. مقاله‌هاي بخش سوم به برخي از مسائل روش‌شناختي علم اقتصاد پرداخته، درباره تعديل‌هاي فكري و حرفه‌اي لازم براي اصلاح روش‌ها و نتيجه‌هاي اين علم بحث كرده و به مسئله كاربست نظريه‌هاي توماس كون در مورد رشد دانش اقتصادي در مقايسه با نظريه‌هاي پوپر مي‌پردازد و كاستي‌هاي هر يك از اين ديدگاه‌ها را نشان مي‌دهند

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر