تاریخ‌نگاری در ایران

کد شناسه :119967
تاریخ‌نگاری در ایران
درخواست شما بیشتر از موجودی است

مباحث این کتاب از منابع گوناگون گردآوری شده و با شیوه‌ای یک دست و در یک کل منظم گاه‌شماری سامان یافته و هرکجا که کاستی و نقصانی بوده با یادداشت‌ها و تکمله‌ها و نوشته‌های مترجم از میان برخاسته است. نویسندگان این مقولات از اشپولر و کاهن و بازورث گرفته تا لمتبن و جان وودز کبیر سالینان دراز در تاریخ و فرهنگ ایران نمو کرده و مقالات ارزشمندی نوشته‌اند و مطالعات ایرانی را با آثار و اندیشه های خود همواره پویا و زنده کرده و بر بنیان تازه نهاده‌اند و به بار اعیار آن افزوده‌اند. فهرست اجمالی کتاب: 1ـ‌تکوین تاریخ‌نگاری ایران 2ـ تاریخ‌نگاری دوره صفوی 3ـ تاریخ‌نگاری دوره آل‌بویه 4ـ‌تاریخ‌نگاری دوره غزنوی 5ـ تاریخ‌نگاری دوره سلجوقی و...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر