جامعه‌شناسی هنر

کد شناسه :119934
جامعه‌شناسی هنر
درخواست شما بیشتر از موجودی است

جامعه‌شناسی هنر دانشی میان رشته‌ای است که با تاریخ فرهنگی، زیبایی‌شناسی، تاریخ هنر، انسان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انتقادی، جامعه‌شناسی پیمایشی، ... مرزهای مشترک و نامشخصی دارد. این کتاب، نخستین درسنامه جامعه‌شناسی هنر به زبان فارسی است که درونمایه آن را نه «هنر و جامعه»، نه «هنر در جامعه»، بلکه «هنر به مثابه جامعه» تشکیل می‌دهد. کتاب پس از مرور رویکردهای متفاوت به موضوع هنر، از جمله رویکرد زیبایی‌شناختی، تاریخی و انتقادی، و بیان دستاوردهای هر یک از آنها و نقد عالمانه مدل‌های تحلیلی گذشته که برخلاف متعارف «شفافیت‌شان با بهره‌وری واقعی‌شان نسبت معکوس دارد»‌رویکردهای امروزی را که کمتر با رایدئولوژیکی دارند و نیز کمتر معرف حضور متخصصان هستند معرفی می‌کند. بخش‌های کتاب عبارتند از: 1ـ ‌تاریخ جامعه‌شناسی هنر 2ـ نتایج تحقیقات پیمایشی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر