جامعه‌شناسی هنر

کد شناسه :119934
جامعه‌شناسی هنر
موجود نیست

جامعه‌شناسی هنر دانشی میان رشته‌ای است که با تاریخ فرهنگی، زیبایی‌شناسی، تاریخ هنر، انسان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انتقادی، جامعه‌شناسی پیمایشی، ... مرزهای مشترک و نامشخصی دارد. این کتاب، نخستین درسنامه جامعه‌شناسی هنر به زبان فارسی است که درونمایه آن را نه «هنر و جامعه»، نه «هنر در جامعه»، بلکه «هنر به مثابه جامعه» تشکیل می‌دهد. کتاب پس از مرور رویکردهای متفاوت به موضوع هنر، از جمله رویکرد زیبایی‌شناختی، تاریخی و انتقادی، و بیان دستاوردهای هر یک از آنها و نقد عالمانه مدل‌های تحلیلی گذشته که برخلاف متعارف «شفافیت‌شان با بهره‌وری واقعی‌شان نسبت معکوس دارد»‌رویکردهای امروزی را که کمتر با رایدئولوژیکی دارند و نیز کمتر معرف حضور متخصصان هستند معرفی می‌کند. بخش‌های کتاب عبارتند از: 1ـ ‌تاریخ جامعه‌شناسی هنر 2ـ نتایج تحقیقات پیمایشی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر