درسنامه‌ي نظريه‌ي ادبي

کد شناسه :119905
درسنامه‌ي نظريه‌ي ادبي

اين كتاب اثري است براي كساني كه سوالات جواب داده نشده زيادي در رابطه با نظريه ادبي دارند. از اين‌رو نويسنده كوشيده است با زباني معلمانانه دشوارترين مفاهيم و نظريه‌هاي نقد ادبي از افلاطون تاكنون را به گونه‌اي شرح دهد كه همگان درك كنند. كتاب در نه فصل تهيه گرديده است: فصل 1ـ نظريه ادبي چيست؛ فصل 2ـ نظريه ادبي انسان‌گرا؛ فصل 3ـ ساختارگرايي؛ فصل 4ـ‌واسازي؛ فصل 5ـ روانكاوي؛ فصل 6 ـ فمنيسم؛ فصل 7ـ‌ايدئولوژي و نظام نوشتار؛ فصل 8ـ نژاد و مطالعات پسا‌استعماري؛ فصل 9ـ پسامدرنيسم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر