نظریه سیاسی در گذار (بررسی انتقادی)

کد شناسه :119884
نظریه سیاسی در گذار (بررسی انتقادی)
موجود نیست

طی دو دهة گذشته نارضایتی از مقولات سیاسی موجود افزایش یافته است، چرا که به نظر منتقدان، این مقولات دیگر بسیاری از واقعیت‌های زندگی جدید را پاسخگو نیستند یا بسیاری از آرمان‌های سیاسی جدید را به نحو شایسته‌ای بیان نمی‌دارند. در کتاب حاضر، دلایل اصلی این نارضایتی بیان شده است. نگارنده در کتاب، بسیاری از حوزه‌های مهم در نظریة‌ سیاسی را پوشش می‌دهد، از جمله جامعه‌گرایی، هویت، فمینیسم، لیبرالیسم، شهروندی، دموکراسی، قدرت، اقتدار، مشروعیت، ملی‌گرایی، جهانی شدن، و محیط زیست. کتاب در چهار بخش تحت عنوان «مفهوم فرد»، «شهروندی، دموکراسی و ماهیت امر سیاسی در شرایط تنوع اجتماعی»، «اهمیت بسترهای ملی و جهانی» و «ماهیت و محدودیت نظریة سیاسی» تنظیم شده است (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر