چکیده‌های ایران‌شناسی - جلد28 (سال 1383-1384)

کد شناسه :119613
چکیده‌های ایران‌شناسی - جلد28 (سال 1383-1384)

نشریه چکیده‌های ایران‌شناسی به همت انجمن فرانسه در تهران به عنوان ضمیمه سالیانه Studia a Iranica‌در پاریس منتشر می‌شود. این نشریه کتابشناسی گزیده و انتقادی آثار و پژوهش‌های مربوط به همه زمینه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی از آغاز تا امروز است. این آثار را پژوهشگران و متخصصان هر حوزه مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. جلد 28 این نشریه‌ها به بررسی آثاری می‌پردازد که در سال 84ـ 83 به چاپ رسیده و یا تاریخ چاپ آنها به پیش از این سال باز می‌گردد ولی پیش از این فرصت بررسی آنها دست نداده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر