استانبول: شهر شکوه دیرین؛ از فتح پایتخت روم شرقی تا زوال دارالخلافه عثمانی

کد شناسه :119444
استانبول: شهر شکوه دیرین؛ از فتح پایتخت روم شرقی تا زوال دارالخلافه عثمانی

بیزانتیون، کنستانتینوپولیس، قسطنطنیه، اسلامبول، و استانبول همگی نام‌های بندر معروف کشور ترکیة امروزی است که در بخش اروپایی این سرزمین واقع شده و دارای پیشینة بسیار کهنی است. بیزانتیون، که یکی از شهرهای اصلی آسیای صغیر و آناتولی بود، بعدها با شکل‌گیری امپراتوری روم شرقی (بیزانس) پایتخت این دولت شد و چندی بعد با فتح آن به دست سلطان محمد عثمانی به پایتختی ترکان عثمانی و امپراتوری آنها برگزیده شد. موقعیت شهر، که در مرز شرق و غرب قرار گرفته بود، آن را در طول تاریخ به گذرگاه فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف تبدیل کرده است. کتاب حاضر مشتمل است بر دو مقالة بلند «استانبول» نوشتة خلیل اینالجق و «فتح استانبول» نوشتة م. طیب گوگ بیلگین. در این دو مقاله، استانبول به صورت برخوردگاه جریان‌های نیرومند مدنی شرق و غرب و نمایشگاه آثار معماری باستانی فراموش نشدنی جهان معرفی گردیده و سرگذشت شهر، از فتح آن توسط عثمانی‌ها تا زوال امپراتوری عثمانی، دنبال شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر