ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت

کد شناسه :119057
ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت
موجود نیست

عنوان‌های اصلی و فرعی کتاب حاضر، که به منزله رساله‌ای منظم و نظری در زمین? جامعه‌شناسی شناخت تدوین شده است ذهن را به این مباحث اساسی هدایت می‌کنند که واقعیت ساخته و پرداخته جامعه است و جامعه‌شناسی شناخت باید فرآیند واقعیت را تجزبه و تحلیل کند بنابراین، اصطلاحات بنیادینی که در این رساله بر آنها تأکید نشده است، عبارتند از: واقعیت و شناخت که نه تنها در گفتار روزمره متداولند بلکه یک تاریخچه طولانی پژوهش فلسفی را پشت سر دارند. در مباحث اصلی این کتاب جامعه هم به عنوان واقعیتی عینی انگاشته شده است و هم به منزله واقعیتی ذهنی، و برای فراهم آوردن مناسب‌ترین مقدمات فلسفی برای ورود به بحث اصلی لازم آمده است که ضمن تحلیل نمود شناسانه واقعیت زندگی «بنیادهای شناسایی» نیز تحلیل شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر