انسان‌شناسي ( قدم اول)

کد شناسه :118610
انسان‌شناسي ( قدم اول)

پيدايش دانش انسان‌شناسي با مطالعه فرهنگ‌هاي "بدوي" آغاز شد. اما واژه "بدوي" يا مفهوم "اوليه"، پيش‌فرض‌هايي را برملا مي‌سازد كه غرب براي خود قايل است، يعني برتري ناشي از "بافرهنگ و متمدن" بودن. انسان‌شناسي به دليل اختلافات نظر و طرح پرسش‌هايي از اين دست، از درون دچار شكاف شد كه: آيا اين دانش به عنوان يك دست‌آموز به خدمت استعمار درآمده است؟ آيا به منزله دانشي برگرفته از نژاد‌پرستي و براي اثبات آن است؟ آيا براي نشان دادن ارتباط ميان فرهنگ‌ها است‌يا برجسته كردن تفاوت‌هاي ميان آن‌ها؟ نگارنده در كتاب حاضر، مسير تطور انسان‌شناسي را از زمان پيدايش آن تا عصر حاضر ترسيم و مفاهيم و روش‌هاي كليدي انسان‌شناسي را همراه با معرفي نام‌آوران اين رشته از جمله فرانتز بوآس، برونيسلاو مالينوسكي، مارگارت ميد و كلود لوي استروس تبيين مي‌كند؛ ضمن آن كه به رشته‌هاي متنوع انسان‌شناسي از نوع پست‌مدرن تا انتقادگر آن مي‌پردازد. وي پرسش اصلي يعني بازتاب انسان‌شناسي بر فرهنگ‌هاي غيرغربي رامحور مباحث خود قرار مي‌دهد. (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر