نگاهی به نگرش‌های فلسفی سده بیستم

کد شناسه :118413
نگاهی به نگرش‌های فلسفی سده بیستم
موجود نیست

نگاهی اجمالی به فهرست مطالب کتاب: 1ـ فلسفه تحلیلی؛ 2ـ پراگماتیسم؛ 3ـ فلسفه هستی؛ 4ـ ساختارگرایی؛ 5ـ پست مدرنیسم؛ 6ـ اندیشه انتقادی «دبستان فرانکفورت»؛ 7ـ نگاهی به نگرشهای فلسفی سده بیستم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر