سرگذشت حاجي‌باباي اصفهاني

کد شناسه :118329
سرگذشت حاجي‌باباي اصفهاني

ترجمه‌ي «سرگذشت حاجي‌باباي اصفهاني» بازآفريني يك اثر گمشده و تلاش براي نوشتن يك رمان ايراني ـ اولين رمان ايراني ـ به دست يك نويسنده ايراني است. زبان ميرزا حبيب متكي است به فارسي كهن و با اتكا به اين پشتوانه است كه زمينه‌ي رهايي خودش را از بند زبان رسمي و منشيانه‌ي قاجاري فراهم مي‌كند. ميرزا حبيب ايجاز و استحكام و وقار زبانش را به اسلاف خودش مديون است و زبان او حلقه‌ي پيوندي است ميان فارسي‌نويسي قرن ششم هجري با عصر ما. ميرزا حبيب زباني را كه به دست منشيان به مايه و اديبان متظاهر معاصرش به زبان الكن به بن بست رسيده و دست و پابسته‌اش تبديل شده بود به يك زبان زنده‌ي داستان‌گو تبديل كرد و با تلسطي كه بر زبان گفتار زمانه‌اش داشت و با پيوند زدن اين زبان به زبان نهصد ساله‌ي فارسي، به همنهادي رسيد كه در قالب رمان به خوبي جا مي‌افتد و جواب مي‌داد. سرگذشت حاجي باباي اصفهاني براي اولين بار در سال 1905 ميلادي در كلكته و از روي نسخه‌ي دستنوشته‌ي شيخ احمد روحي كرماني به چاپ رسيد. ويرايش جديد اين اثر اولين ويرايشي است كه براساس نسخه‌ي دستنوشته‌ي خود ميرزا حبيب اصفهاني به چاپ رسيده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر