سر نی- 2جلد (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی)

کد شناسه :117785
سر نی- 2جلد (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی)
موجود نیست

این متن نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی معنوی است، اما نه در مفهوم عادی و بر مبنای توالی ابیات متن، روش تدوین این کتاب به گونه‌ای است که ضمن تقسیم و طبقه‌بندی مباحث مثنوی، آنچه را که از باب لفظ یا معنی به شرح و تفسیر نیاز دارد طی نقد و بحث به صورت اجمالی تقریر می‌شود. و چون بسیاری معانی هست که در مثنوی، مکرّر مورد بحث و اشارت واقع شده به این ترتیب خواننده و نویسنده از تکرار برخی مباحث بی‌نیاز می‌شوند

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر