مثنوی معنوی-3جلدی (براساس نسخه نیکلسون)

کد شناسه :117086
مثنوی معنوی-3جلدی (براساس نسخه نیکلسون)

در چاپ این اثر، نسخه مثنوی معنوی به تصحیح رینولد نیکلسون اساس قرار گرفته است. برای دفتر اول این نسخه با چهار مجلد شرح مثنوی شریف بدیع‌الزمان فروزانفر مقابله و تصحیحات آن وارد شده است. دفترهای دوم تا ششم با کتاب شش جلدی نثر و شرح مثنوی شریف عبدالباقی گولپینارلی (با ترجمه و توضیح توفیق هـ.سبحانی) تطبیق داده شده است. همچنین رسم‌الخط مطابق شیوه ناشر تنظیم شده است. افزون بر اینها، واژه‌‌نامه‌ای در پایان کتاب گنجانده شده است که حاوی معانی واژه‌های دشوار است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر