فرهنگ معاصر میانه عربی - فارسی

کد شناسه :117039
فرهنگ معاصر میانه عربی - فارسی
موجود نیست

پس از انتشار فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی در سال 1381 با شصت هزار مدخل و با عنایت به توجه و اهتمام صاحبنظران و اهل فن نسبت به آن، تالیف فرهنگی با واژگان متداول‌تر و برابر‌های پرکاربرد جهت گروه دیگر مخاطبان ضروری به نظر ‌رسید. به همین دلیل مدخل‌های متداول عربی و معادل‌های پر کاربرد آن از میان خیل عظیم مدخل‌ها و معادل‌ها برگزیده شدند و در این کتاب سامان یافتند. مبنای کار جهت گزینش مدخل‌ها و زیر مدخل‌های متداول و همچنین انتخاب برابرها و معادل‌های پرکاربرد کتب زیر بودند که در زمره جدیدترین و معتبرترین فرهنگ‌های عربی هستند. 1ـ قاموس المورد (عربی ـ انگلیسی) تالیف دکتر روحی البعلبکی، انتشارات دارالعلم للملایین، چاپ پنجم، بیروت، 1993. 2ـ المنجد الوسیط فی العربیه المعاصره، تدوین در واحد فرهنگ‌های لغت انتشارات دارالمشرق، بیروت، 2003. ویژگی‌های این کتاب همان ویژگی‌های فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی است، ضمن آنکه در این فرهنگ، عین الفعل‌های مضارع مشخص شده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر