ریشه‌های انقلاب ایران

کد شناسه :116865
ریشه‌های انقلاب ایران

کتاب حاضر شامل تحقیقات و مطالعاتی درباره تاریخ و سیاست ایران است که در خلال دو دهه انجام پذیرفته است. (1979 ـ 1800م) نویسنده در این کتاب ریشه‌های انقلاب ایران را در نه فصل مورد بررسی قرار داده است. 1ـ دین و جامعه ایران تا آغاز قرن نوزدهم 2ـ شالوده‌های ایران قرن نوزدهم 3ـ استمرار و تغییر در عهد قاجاریه 4ـ اعتراض و قیام 5ـ جنگ و رضاشاه 6ـ جنگ جهانی دوم و مصدق 7ـ دیکتاتوری سلطنتی 8ـ تفکر سیاسی جدید ایران 9ـ انقلاب

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر