واژگان فروید

کد شناسه :116142
واژگان فروید
موجود نیست

کتاب مجموعه‌ای است از واژگان نو و بویژه واژه‌هایی که بر مبنای کاربرد زندة زبان ساخته شده‌اند تا «دانش از ناخودآگاه» را به بیان آورند، دانشی حاصل از تجربه واقعیت در ما‌نگاهی. بنابراین، ورای زبان خاص و مبهم فروید باید زندگی و دقت کلمه‌های کلیدی زبانش را دوباره کشف کنیم و این کار مترادف است با ورود به آثار، ادبیات و ذهن او. پس در اینجا، تعریفی از این اصطلاحات، از ابعاد اصلی‌شان، از گرایش‌های کاربست‌شان در نظریة دقیقاً تحلیلی موسوم به فرا روان‌شناسی و از مسائل فکریشان می‌یابیم. بدین ترتیب، به رغم آشنا بودن فریبنده این کلمه‌ها، دامنه‌شان را در معنای تعیین‌کننده‌شان و در تعامل‌شان دوباره کشف می‌کنیم. بدین‌سان می‌توانیم تأثیرات فلسفی روان‌کاوی، یعنی نظریه فرایند‌های ناخودآگاه «تمایلات روانی ـ جنسی» مبتنی بر درمان روان رنجوری‌ها را دریابیم و تأثیر «مکتب فروید» بر مفاهیم معاصر را درک کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر